Publicaties Bosberichten: 2013

Duurzaamheid is een immens populaire term. Weinig mensen weten dat het oorspronkelijk een term is uit de bosbouw. Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de Duitse bosbouwer Hans Carl von Carlowitz de term Nachhaltigkeit oftewel duurzaamheid introduceerde. Pas sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg het begrip ook bekendheid buiten de bosbouw.

Uitgave in samenwerking met: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Crowd funding is in 2012 ten opzichte van 2011 met maar liefst 460% gegroeid, onder meer in de sectoren creativiteit (kunsten, film, etc.), horeca en sport. Het Nationaal Crowd Funding Onderzoek 2013 heeft aangetoond dat Nederlanders crowd funding vooral zien als een nieuwe manier om samen projecten mogelijk te maken. In de ‘groene sector’ komt deze manier van financieren in verhouding tot genoemde andere sectoren langzaam op gang. Hoe valt dit te verklaren en wat is het potentieel van crowd funding voor bos, natuur en landschap?

Om de vier jaar trekken tienduizenden bosbeheerders en bosexploitanten naar het Zweedse Jönköping voor de grootste bosbouwbeurs ter wereld, de Elmia Wood. Wat had de Elmia Wood dit jaar te bieden voor de Nederlandse bosbouw?

Op de West-Europese markt zijn verschillende bamboeproducten beschikbaar die in een aantal toepassingen wellicht (tropisch) hout kunnen vervangen. Daar waar bamboeproducten aangeboden worden staan lovende berichten over de ecologische duurzaamheid. Hierbij wordt met name gewezen op de zeer hoge groeisnelheid van bamboe en zijn potentie om op voedselarme en gedegradeerde bodems te gedijen. Maar kun je daarmee concluderen dat het product ecologisch gezien duurzaam is? Om hier meer inzicht in te krijgen, heeft Stichting Probos een stage-opdracht uitgeschreven om hier literatuuronderzoek naar te laten doen. Het resultaat schetst een genuanceerder beeld van de ecologische duurzaamheid van bamboeproducten.

2012 is een slecht jaar geweest voor de rondhoutverwerkende industrie in Nederland zo blijkt uit de jaarlijkse rondhoutenquête van Probos. Na een lichte opleving in 2011 zijn de gevolgen van de economische crisis in 2012 zeer sterk voelbaar geweest. De export van Nederlands hout bleef wel op peil.

Meer hoogwaardige recycling is goed voor milieu en economie, zo geeft het milieubeleid al enige jaren aan. De actuele wens om tot meer \'cascadering\' in de houtketente komen, bouwt inherent verder op deze propositie. Maar wat zijn de ontwikkelingen en kansen in de markt? Eind 2012 heeft Stichting Probos dit in opdracht van AgentschapNL nader onderzocht voor sloophout. Meer samenwerking tussen private en publieke partijen blijkt perspectief te bieden in een moeilijke markt.

Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt is in de periode 2008 – 2011 toegenomen van 33,5% naar 65,7 %. Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd papier en karton is toegenomen tot 32,8% in 2011. Dit zijn de resultaten van de marktmeting die in 2012 door Probos in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd.

According to a market study performed by Probos in 2012 on behalf of the Dutch government, in 2011 65.7% of the total consumption of sawnwood and wood based panels on the Dutch market was labelled with a certificate for sustainable forest management. This is an significant increase compared to the market share of 33.5% in 2008. The market share of certified paper and paperboard was 32.8% in 2011.

Uitgave in samenwerking met: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Energieplantages van snelgroeiende boomsoorten als wilg worden internationaal gezien als een potentieel waardevolle grondstofleverancier voor houtige biomassa. Om terreineigenaren in Nederland te interesseren voor deze teelt is het belangrijk een helder beeld te hebben van de kosten en baten van wilgenenergieplantages. Aan de kostenkant speelt de beschikbaarheid van gespecialiseerde plant- en oogstmachines, de prijs van stekmateriaal en de schaal waarop gewerkt wordt een cruciale rol. Dit bosbericht gaat hier nader op in.