Bosberichten

downloaden

Het aandeel dikke bomen in het Nederlandse bos neemt als gevolg van het huidige bosbeheer steeds verder toe. Er bestaat de vrees dat deze toename leidt tot problemen bij de rondhoutverwerkende industrie en daarmee bij de rondhoutafzet. Dit Bosbericht laat zien of deze vrees terecht is. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland.

Jan Oldenburger, 2008 

Tags