Publicaties Bosberichten: 2005

‘Ik kan mijn dikke hout niet kwijt!’ hoor je tegenwoordig regelmatig onder boseigenaren. Voor je het weet, roept iedereen elkaar na en hebben we onszelf een niet bestaand probleem aangepraat. Daarom heeft Probos in haar jaarlijkse BIS-enquête de zagerijen eens gevraagd naar hun diametereisen. Dit Bosbericht geeft de resultaten van het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland.

Veel hout dat we in Nederland verbruiken, waaronder een groot deel van het tropisch hardhout, wordt toegepast in de bouw. FSC hout heeft in de bouw maar een beperkt aandeel. Daarom valt in de bouwsector voor natuur en milieu nog flinke winst te behalen. Het aantal FSC gecertificeerde bouwbedrijven was tot voor kort op één hand te tellen. Ook bouwbedrijven zijn onderdeel van de keten van bos tot eindproduct. Om te stimuleren dat ook deze laatste schakel in de keten zich sluit, is onder aanvoering van Stichting Probos en met financiële steun van Stichting DOEN het afgelopen jaar een groep van 10 bouwbedrijven verenigd in een FSC groepscertificaat.

Genetische modificatie (GM) is een relatief nieuw controversieel onderzoeksgebied binnen de bosbouw. Is GM een kans of een bedreiging voor de bosbouwsector? Wegen de voordelen op tegen de nadelen? Of is het eigenlijk een non-item? Dit Bosbericht plaatst de ontwikkelingen in een reëel perspectief.

Het eindrapport van de European Forest Sector Outlook Study (EFSOS) is onlangs verschenen met een terugblik op de afgelopen 45 jaar in de bos- en houtsector en een prognose voor de toekomst. Deze UNECE/FAO studie heeft betrekking op 38 landen; alle grote Europese landen en 7 landen van de voormalige USSR. Dit bosbericht geeft een samenvatting van de resultaten en conclusies van deze EFSOS.

Tegenwoordig gaat veel aandacht uit naar de grondstofhonger van China. Dit is een gevolg van een sterk stijgende welvaart, in combinatie met een enorme populatie. Maar een andere gigant, die in 2040 China zal zijn gepasseerd als land met de meeste inwoners, ontwikkelt zich vrijwel onopgemerkt. Wat speelt er allemaal in India?

Sinds 1936 is er een grote hoeveelheid statistische gegevens verzameld over bossen. Deze gegevens geven een goed beeld van de ontwikkelingen die het Nederlandse bos in de afgelopen 69 jaar heeft doorgemaakt. Probos beheert deze gegevens en verstrekt ze op verzoek aan derden.