Publicaties Bosberichten: 2002

Het Meetnet Functievervulling Bos is de opvolger van de Vierde Bosstatistiek. In een steekproef worden gegevens over bossen verzameld. Op basis van de uitkomsten ontstaat een inzicht in de kwaliteit van bossen als het gaat om natuur, recreatie, landschap en houtproductie. We berichten over de eerste voorlopige resultaten.

Het gaat slecht met de Nederlandse rondhoutverwerking. Het afgelopen jaar hebben weer veel bedrijven de poorten geslaoten. Wat is er aan de hand? En welke gevolgen heeft dit voor het Nederlandse bos?

De Nederlandse tweedehands houtsector is momenteel nog weinig ontwikkeld, terwijl veel hout uit sloopprojecten goed te hergebruiken is. SBH analyseerde de knelpunten en doet een aantal voorstllen voor verbetering.

De Nederlandse houtverwerkende industrie heeft behoefte aan kwaliteitshout. Opsnoeien is een goede methode om de kwaliteit te verbeteren, maar bij boseigenaren zijn er twijfels over het rendement van deze ingreep. Om dit knelpunt weg te nemen, introduceert Stichting Bos en Hout een certificeringssysteem voor opsnoeien.