downloaden

De aanleg van nieuw bos en het inzetten van hout voor energie-opwekking zijn goed voor de bestrijding van het broeikaseffect. Beiden leveren een bijdrage aan de vermindering van de hoeveelheid kooldioxyde in de atmosfeer. Vooral de vervanging van fossiele brandstoffen door hout blijkt belangrijk te zijn. De Stichting Bos en Hout onderzocht samen met het IBN/DLO in opdracht van de NOVEM welke bostypen en welke toepassingen van hout procentueel het hoogst scoorden. Het volledige rapport, getiteld "Bossen en hout op de koolstofbalans", verschijnt binnenkorf. Dit Bos en Hout Bericht biedt u vast een samenvatting.

ir. R. Sikkema, 1994 

Tags