downloaden

De braaklegregeling voor akkerbouwgronden biedt interessante mogelijkheden voor uitbreiding van ons bosareaal met snelgroeiende boomsoorten. In dit Bos en Hout Bericht de resultaten van een onderzoek naar de financiële haalbaarheid daarvan en de resultaten van een peiling onder agrariërs over hun standpunt. Frans van der Stroet, student aan de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten voerde het onderzoek uit tijdens een stage bij de SBH.

Frans van der Stroet, 1991 

Tags