downloaden

Ik heb getracht duidelijk te maken

  • dat het ontbossingsproces in de tropen gecompliceerd is en
  • dat dit proces slechts afgeremd kan worden door een brede aanpak, waarvan duurzaam bosbeheer, plattelandsontwikkeling en herbebossing de voornaamste componenten zijn en
  • dat bij deze aanpak behalve financiĆ«le, ook tal van politiek-bestuurlijke en sociaal-economische problemen om een oplossing vragen.

Daarbij heb ik buiten beschouwing gelaten de explosieve bevolkingsgroei en de noodzaak deze af te remmen.

dr. W.M. Otto, 1990 

Tags