Bosberichten

downloaden

Bosbouw, handel Nederlands hout, verwerking daarvan, invoer van rondhout en houtprodukten, verwerking van die import, het zijn verschillende belangen die niet altijd schouder aan schouder marcheren of, als ze dat al doen, nogal eens uit de pas lopen. Toch horen al deze aspekten van de bedrijfskolom hout in één kader thuis: De voorziening van ons land met hout en houtprodukten. Dit is een nationaal belang. Dat is ook door onze overheid erkend, zoals duidelijk bleek uit een brief van de minister van Economische Zaken van mei 1983 aan de Tweede Kamer. Het was een brief die handelt over onze toekomstige houtvoorziening, een brief die de aanzet gaf tot een mogelijk integrale aanpak van onze houtvoorziening. Die houtvoorziening vraagt een houtstrategie.

ir. H.A. van der Meiden, 1987 

Tags