Bosberichten

downloaden

Voor een land als Nederland, dat zo sterk op de invoer van hout en houtprodukten is aangewezen, is een goed inzicht in de herkomst van die invoer en in de ontwikkelingen die daarbij optreden onmisbaar. De houtmarkt in de landen van herkomst. ook de bospolitieke ontwikkelingen die zich daar voordoen, bepalen immers in sterke mate in hoeverre wij in de toekomst in voldoende mate over houtprodukten uit die landen kunnen beschikken.

ir. H.A. van der Meiden, 1983 

Tags