Bosberichten

downloaden

De meest onverwachte ontwikkeling in de bospolitiek in 1982 is ongetwijfeld het besluit geweest om Natuurbehoud en Openluchtrecreatie over te brengen naar het Ministerie van Landbouw en Visserij. Dergelijke verrassingen zijn alleen bij kabinetsformaties mogelijk!

ir. H.A. van der Meiden, 1983 

Tags