downloaden

Populier is zowel in produktief als in landschappelijk opzicht een van de belangrijkste boomsoorten in Nederland. Zoals uit figuur 1 blijkt groeit populier veel sneller dan andere belangrijke soorten, bereikt dus veel eerder een bepaalde dikte en hoogte. Dit betekent dat populieren veel eerder

  • verkoopbaar hout leveren en daardoor opbrengsten geven
  • een landschap helpen ontwikkelen
  • voor de recreatie beschikbaar bos vormen
  • een bosmilieu kunnen doen ontstaan

H.W. Kolster, 1982 

Tags