downloaden

Deze beschouwing over de toekomstige beschikbaarheid van hout is gebaseerd op een drietal overwegingen:

  • Als we over ónze houtvoorziening willen praten, moeten we het hebben over het gebeuren op de wereldhoutmarkt.
  • Niet vrome wensen maar politieke en economische realiteiten bepalen de toekomst van de houtmarkt.
  • Bomen die over 20 à 30 jaar hout moeten leveren moeten voor het overgrote deel nu al staan te groeien.

ir. H.A. van der Meiden, 1982 

Tags