Publicaties Rapporten: 2016

G.J. Nabuurs (Wageningen Enviromental Research), M.J. Schelhaas (Wageningen Enviromental Research), J. Oldenburger (Stichting Probos), A. de Jong (Wageningen Enviromental Research), R. Schrijver (Wageningen Enviromental Research), G. Woltjer (Wageningen Economic Research) en H. Silvis (Wageningen Economic Research), september 2016.

Martijn Boosten, Jaap van den Briel en Joyce Penninkhof, mei 2016

Nederland kent tal van wateropgaven. In een land dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt, is de kwaliteit van waterkeringen die het achterland beschermen tegen de zee en de rivieren van groot belang. Ook worden in Nederland steeds meer gebieden ingericht waarin tijdelijk overtollig water kan worden geborgen om wateroverlast te voorkomen. De grote uitdaging is om bij het realiseren van wateropgaven naast waterdoelen ook andere (maatschappelijke) doelen te dienen en functies te combineren.

Lees meer...

Redactie: Martijn Boosten (Stichting Probos), Masja Parlevliet (Gemeente Apeldoorn), Nathalie Vossen (Gemeente Apeldoorn), Chris Nieuwenhuize (Archeologische Werkgroep Apeldoorn), Anne Wijngaard (IVN Afdeling Apeldoorn), Peter van Hoeflaken (IVN Afdeling Apeldoorn) en Janneke Zuyderwyk (Gemeente Apedoorn), april 2016.

Dit rapport bevat de resultaten van de verschillende deelonderzoeken naar de geschiedenis van het bosgebied het Engelanderholt ten zuiden van Apeldoorn. Dit rapport is verschenen in het kader van het project ‘de Puzzel van het verborgen verleden van het Engelanderholt’. In dit project is met hulp van vrijwilligers de geschiedenis in beeld gebracht van het bosgebied Engelanderholt ten zuiden van Apeldoorn.

Lees meer...

Joanneke Smalbraak, Bert Maes en Mark van Benthem, januari 2016

De rol van bosgeschiedenis en erfgoed in het bosbeheer in Winterswijk en rond Roerdink.

In opdracht van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk is boshistorisch onderzoek gedaan in drie particuliere bossen in Winterswijk. De bossen behoorden van oorsprong bij het scholtengoed Roerdink in buurtschap het Woold, aan de Duitse grens. Doel was om de kennis over de cultuurhistorie en het erfgoed van de Winterswijkse bossen te vergroten en onder de aandacht te brengen van eigenaren, beheerders en beleidsmakers. 

Lees meer...