biomassaketen

Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat (Bosberichten > Bosberichten: 2018)
Lokale biomassaketens en de rol van gemeenten (Bosberichten > Bosberichten: 2018)
Teelt van houtige biomassa restgronden Lelystad (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Beschikbaarheid houtige biomassa in Nederland 2030 en 2050 (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Groene en blauwe diensten verweven (Rapporten > Rapporten: 2017)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Toekomstige vraag naar (kwaliteits) hout in relatie tot het mogelijke aanbod (Rapporten > Rapporten: 2017)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Analyse rondhoutprijzen en prijsbepalende parameters (Rapporten > Rapporten: 2017)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Houtstromen in kaart brengen (Rapporten > Rapporten: 2017)
Hoop voor de bossen (Publicaties > Artikelen)
Hout voor energie in Nederland in 2016 (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Wat maakt lokale biomassaketens succesvol? (Publicaties > Artikelen)
Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw? (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Taskforce duurzaamheid biomassa Oost Nederland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Houtige biomassa (Publicaties > In de Pers)
Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Feiten houtige biomassa op een rij (Publicaties > In de Pers)
Houtige biomassa voor energie: feiten op een rij (Publicaties > In de Pers)
Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa (Organisatie)
Infographics houtige biomassa (Publicaties > Overige)
Potentieel van houtige biomassa in Gelderland (Rapporten > Rapporten: 2017)
Biomassapotentieel Gelderland (Projecten > Gegevensvoorziening)
Uitwerking Actie Plan Bos en Hout (ABH) (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Biomassapotentieel Overijssel (Projecten > Gegevensvoorziening)
Teelt van houtige biomassa biedt kansen in Flevoland (Publicaties > Artikelen)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (video fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (radio fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (artikel) (Publicaties > In de Pers)
Actieplan Bos en Hout (Publicaties > Artikelen)
Boer plant bos (Publicaties > In de Pers)
Bomen planten voor bodem, koeien en klimaat (Publicaties > In de Pers)
Kiplekker onder de wilgen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Eco2eco: Vraag en aanbod op de houtmarkt (Projecten > Gegevensvoorziening)
Bomen bij boeren wordt populair (Publicaties > In de Pers)
Veehouder plant bos aan om in eigen stalstrooisel te voorzien (Publicaties > In de Pers)
Klimaatneutraal melkveebedrijf door inzet houtsnippers (Publicaties > In de Pers)
Houtsnippers voor eigen stal (Publicaties > In de Pers)
Melkveehouder plant eigen productiebos (Publicaties > In de Pers)
Klimaatproblematiek brengt aandacht voor Nederlands bos en hout terug (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Ontwerpen aan energie (Publicaties > In de Pers)
Ontwikkeling infographics houtige biomassa (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Symposium Gemeenten en houtige biomassa: van beleid naar realisatie (Verslagen)
Angst voor aantasting landschap door nieuwe bossen (Publicaties > In de Pers)
Holland houtland misstaat niet (Publicaties > In de Pers)
Actieplan bos en hout (Publicaties > In de Pers)
Plan bos- en houtsector levert bijdrage aan klimaatdoelen (Projecten > Bosuitbreiding)
Symposium biomassa en gemeenten (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Biomassateelt in combinatie met wateropgaven (Rapporten > Rapporten: 2016)
Meer doen met biomassaplantages (Publicaties > In de Pers)
Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant? (Verslagen)
Houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Studiemiddagen inzet houtige biomassa veehouderij (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Biomassateelt in water- en veengebieden II (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Waterzuiveren met wilgen (Publicaties > Artikelen)
Hout: groeiend goud voor het grijpen (Publicaties > In de Pers)
Pilot biomassateelt op restgronden in Lelystad (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Demonstratie oogst en verwerking biomassa (Verslagen)
Nederland telt circa 50 hectare aan wilgenplantages (Publicaties > In de Pers)
Wilgenplantages in Nederland: stand van zaken (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Wilgendoolhoven. Een verkenning naar de mogelijkheden voor de aanleg en exploitatie van wilgenplantages voor recreatie en biomassa (Rapporten > Rapporten: 2014)
Oogsten van tak- en tophout (Publicaties > In de Pers)
Opstarten pilots waterzuivering met wilgen (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Wilgenplantage De Eendracht (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Wilgenteelt op bedrijventerreinen (Publicaties > In de Pers)
De markt van resthout en gebruikt hout in 2012 (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
De markt van resthout en gebruikt hout in 2012 (Rapporten > Rapporten: 2014)
Demonstratie oogst van tak- en tophout (Verslagen)
Waterzuivering met wilgen (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Economisch en ecologisch verantwoorde oogst van tak- en tophout (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Kansen voor teelt biomassa op onbenutte bedrijventerreinen (Publicaties > In de Pers)
Stichting wil biomassaparken maken van lege bedrijfsterreinen (Publicaties > In de Pers)
Verander bedrijventerreinen in grote biomassaparken (Publicaties > In de Pers)
Wilgenteelt op onbenutte bedrijventerreinen levert biomassa op (Publicaties > In de Pers)
Wilgen kweken op lege bedrijventerreinen (Publicaties > In de Pers)
Wilgenteelt op bedrijventerreinen (Publicaties > In de Pers)
Benut je buitenloop optimaal dankzij de productie van biomassa (Publicaties > In de Pers)
Begrippenlijst biomassa (Publicaties > In de Pers)
Kostenefficiënte en verantwoorde oogst van tak- en tophout (Rapporten > Rapporten: 2013)
Begrippenlijst biomassa uit bossen (Publicaties > Overige)
Verkenning wilgendoolhof: combinatie van biomassateelt en recreatie (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Wilgenplantages voor waterzuivering (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Demonstraties biomassaoogst (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Update statistiek van resthout en gebruikt hout (Projecten > Gegevensvoorziening)
Oogst van tak- en tophout (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Meer waarde met cascadering in de hout- en energieketen (Publicaties > Artikelen)
Woordenlijst Biomassa (Projecten > Duurzame ketens)
Cascadering (Projecten > Duurzame ketens)
Omvang houtstromen in Nederland (Projecten > Duurzame ketens)
Updates ‘Forest in Mind’ Canadese ambassade (Projecten > Duurzame ketens)
Inzetten op hergebruik van sloophout (Bosberichten > Bosberichten: 2013)
Balen in het bos (Publicaties > In de Pers)
Alleen het bos in (Publicaties > In de Pers)
Canadese biobaler gaat door ruig terrein (Publicaties > In de Pers)
Op weg naar 32 PJ uit bos, natuur, landschap en de houtketen in 2020! Stand van zaken in de NBLH-sector in 2011 (Rapporten > Rapporten: 2012)
Nederlandse houtstromen in beeld (Rapporten > Rapporten: 2012)
Demonstratie Biobaler (Verslagen)
Groen goud uit landschapsonderhoud (Projecten > Het bosbedrijf)
Meer contracten voor houtige biomassa uit bos, natuur en landschap (Projecten > Het bosbedrijf)
Deelname aan de EU COST-actie FP0902 (Projecten > Duurzame ketens)
Oogstdemonstratie Biobaler op De Borkeld (Bosberichten > Bosberichten: 2012)
Groen goud uit landschapsonderhoud (samenvatting) (Rapporten > Rapporten: 2012)
Groen goud uit landschapsonderhoud (Bosberichten > Bosberichten: 2012)
Licht herstel rondhoutsector, groeiende vraag naar douglas en lariks (Bosberichten > Bosberichten: 2012)
Hout in de uitloop (Publicaties > In de Pers)
Monitoring voortgang 32 PJ biomassa in 2020 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Kennismiddag "Duidelijke taal over houtige biomassa uit natuur, bos en landschap!" (Verslagen)
Slotbijeenkomst houtige biomassa(-werf) op maandagavond (Verslagen)
CBI Scenario planning: Impact of the European Timber Regulation for SME timber exporters in developing countries (Projecten > Gegevensvoorziening)
Themabijeenkomst houtige biomassa(-werf) (Verslagen)
Biobaler (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Hout in de Biobased Economy (Bosberichten > Bosberichten: 2011)
Symposium: 'Meer duurzame energie uit houtige biomassa' (Verslagen)
Will there be enough wood (for all)? (Publicaties > Artikelen)
Quick scan markt van houtige biomassa in de Achterhoek (Rapporten > Rapporten: 2010)
Inzet van hout voor energie in de provincie Gelderland (Rapporten > Rapporten: 2010)
Real potential for changes in growth and use of EU forests - EUwood - Final report (Rapporten > Rapporten: 2010)
Real potential for changes in growth and use of EU forests - EUwood - Methodology report (Rapporten > Rapporten: 2010)
Symposium: 'Meer duurzame energie uit houtige biomassa' (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Bijdrage aan Werkbijeenkomsten 'Op eigen hout' Provincie Gelderland (Projecten > Duurzame ketens)
Inzet van hout voor energie in de Provincie Gelderland - verkenning van de knelpunten en stimuleringsmogelijkheden (Projecten > Duurzame ketens)
Quick scan Markt van houtige biomassa in de Achterhoek (Projecten > Duurzame ketens)
Biomassapotentieel Belgisch Limburg (Projecten > Duurzame ketens)
Ruimte voor biomassa (Publicaties > Artikelen)
Knelpunten en kansen voor houtige biomassa (Publicaties > Artikelen)
EUwood (Projecten > Gegevensvoorziening)
Turfbroodjes van rietplagsel (Publicaties > In de Pers)
Turven van rietplaggen (Rapporten > Rapporten: 2008)
BUS - yearbook 2006-2007 (Boeken > Overige)
Turven van rietplaggen een veelzijdig product (Verslagen)
Biomassa praktisch bekeken – Logistiek van de houtige biomassaketen (Projecten > Duurzame ketens)
Ouderwetse turven in een nieuw jasje (Publicaties > In de Pers)
Europees bio-energiebeleid kan leiden tot fors houttekort (Bosberichten > Bosberichten: 2007)
Markets for recovered wood in Europe: case studies for The Netherlands and Germany based on the BioXchange project (Publicaties > Artikelen)
Broodje biomassa: turf terug in Kop (Publicaties > In de Pers)
Turven uit rietplaggen (Verslagen)
Weerribben gaat in turf handelen (Publicaties > In de Pers)
BUS workshop “FOSFAAT en BIO-ENERGIE” (Verslagen)
BUS - yearbook 2004-2005 (Boeken > Overige)
Turven van rietplaggen (Projecten > Duurzame ketens)
Hoe denken particuliere boseigenaren over houtoogst? (Publicaties > Artikelen)
Discussiemiddag bio-energie voor het PHN (Verslagen)
Biomassa in China (Projecten > Gegevensvoorziening)
BioXchange (Projecten > Duurzame ketens)
Praktijkexperiment 'Duurzame energie uit rietplaggen' (Rapporten > Rapporten: 2004)
Secretariaat Biomassa Upstream Stuurgroep (BUS) (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
EFFECT-EU Forest renewable energy (Projecten > Gegevensvoorziening)
Samenvatting van de resultaten van zes jaar onderzoek naar energieteelt (Boeken > Overige)
Energetische benutting van biomassa uit natuurterreinen (Publicaties > Artikelen)
Fase 2 van het project Flevo-energieteelt (Rapporten > Rapporten: 2002)
Financiële analyse en risicoprofiel van het project Flevo-energieteelt (Rapporten > Rapporten: 2002)
Energie uit rietplaggen (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
SWOT-analyse van de Profactus benadering (Rapporten > Rapporten: 2002)
Praktijkexperiment met het eerste jaar onderhoud van energieplantages (Rapporten > Rapporten: 2001)
Praktijkexperiment aanleg en onderhoud van een energieplantage in Zevenbergen (Rapporten > Rapporten: 2001)
Effect van verbrandings-as op de groei van populier en wilg middels een kasproef (Rapporten > Rapporten: 2001)
Praktijkexperiment met de terugvorming van een energieplantage naar landbouwgrond (Rapporten > Rapporten: 2001)
Praktijkproef met oogstmachine uit de griendcultuur (Rapporten > Rapporten: 2001)
Bemestingsproef met energieteelt in Boxtel (Rapporten > Rapporten: 2001)
Praktijkexperiment onderhoud energieplantage Zevenbergen (Rapporten > Rapporten: 2001)
Eindrapport Project Flevo Energiehout 2000 (Rapporten > Rapporten: 2001)
Energieteelt in de praktijk (Rapporten > Rapporten: 2001)
Meer boshout voor energieopwekking (Bosberichten > Bosberichten: 2000)
Combiteelt biedt kansen (Bosberichten > Bosberichten: 1999)
Biomassa, de zonnebatterij! (Bosberichten > Bosberichten: 1997)
Perspectieven voor energieplantages (Bosberichten > Bosberichten: 1995)
Brandhout, perspectieven voor houtteelt en energieproduktie? (Bosberichten > Bosberichten: 1994)
Stroom uit de boom? (Bosberichten > Bosberichten: 1993)
Energiehout? (Bosberichten > Bosberichten: 1992)
Samenwerking in de particuliere bosbouw (Bosberichten > Bosberichten: 1989)