productie houtige biomassa

Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat (Bosberichten > Bosberichten: 2018)
Ontwikkelen infographics biomassa-issues (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Teelt van houtige biomassa restgronden Lelystad (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Water zuiveren met behulp van wilgen (Publicaties > In de Pers)
Groene en blauwe diensten verweven (Rapporten > Rapporten: 2017)
Hout voor energie in Nederland in 2016 (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Wat maakt lokale biomassaketens succesvol? (Publicaties > Artikelen)
Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw? (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Geactualiseerde praktijkgids ‘Bestellen van bosplantsoen’ (Publicaties > In de Pers)
Taskforce duurzaamheid biomassa Oost Nederland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Houtige biomassa (Publicaties > In de Pers)
Feiten houtige biomassa op een rij (Publicaties > In de Pers)
Houtige biomassa voor energie: feiten op een rij (Publicaties > In de Pers)
Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa (Organisatie)
Infographics houtige biomassa (Publicaties > Overige)
Potentieel van houtige biomassa in Gelderland (Rapporten > Rapporten: 2017)
Biomassapotentieel Gelderland (Projecten > Gegevensvoorziening)
Teelt van houtige biomassa biedt kansen in Flevoland (Publicaties > Artikelen)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (video fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (radio fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (artikel) (Publicaties > In de Pers)
Boer plant bos (Publicaties > In de Pers)
Bomen planten voor bodem, koeien en klimaat (Publicaties > In de Pers)
Kiplekker onder de wilgen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Bomen bij boeren wordt populair (Publicaties > In de Pers)
Verbrauch von Holz und Holzprodukten in den Niederlanden (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Veehouder plant bos aan om in eigen stalstrooisel te voorzien (Publicaties > In de Pers)
Klimaatneutraal melkveebedrijf door inzet houtsnippers (Publicaties > In de Pers)
Houtsnippers voor eigen stal (Publicaties > In de Pers)
Melkveehouder plant eigen productiebos (Publicaties > In de Pers)
Ontwerpen aan energie (Publicaties > In de Pers)
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Symposium biomassa en gemeenten (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Biomassameting plantage Rilland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Masterclass functionele erfbeplanting (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Consumptie van hout en houtproducten in Nederland (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Biomassateelt in combinatie met wateropgaven (Rapporten > Rapporten: 2016)
Hakhout op omgekeerde rabatten (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Meer doen met biomassaplantages (Publicaties > In de Pers)
Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant? (Verslagen)
1 miljoen ton houtige biomassa op de Nederlandse markt in 2014 (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Nieuwe kansen wilgenteelt (Publicaties > In de Pers)
Bosatelier 'Het bosbeheer van morgen' (Verslagen)
Studiemiddagen inzet houtige biomassa veehouderij (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Feestelijke eerste oogst wilgenplantage Zeumeren (Verslagen)
Duurzame energie uit wilgen halen loont (Publicaties > In de Pers)
Wilgen uit uitloop als brandstof gebruiken (Publicaties > In de Pers)
Schoon water met een wilg (Publicaties > Artikelen)
Afvalwater reinigen met wilgen (Publicaties > In de Pers)
Excursie Hakhoutbeheer op omgekeerde rabatten (Verslagen)
Wilgenzuivering Biesboschmuseum (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Biomassateelt in water- en veengebieden II (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Groene bergen in de Biesbosch (Publicaties > In de Pers)
Mooiste kippenuitloop 2015 (Publicaties > In de Pers)
Mooiste vrije uitloopboerderij ligt in Overberg (Publicaties > In de Pers)
Bijeenkomst beplantingen in de kippenuitloop (Verslagen)
Ervaringen met beplanting in de kippenuitloop (Publicaties > In de Pers)
Bijeenkomst beplantingen in de kippenuitloop (Verslagen)
Winnaars ‘Mooiste Kippenuitloop 2015’ bekend! (Publicaties > In de Pers)
Wilgen schonen afvalwater en leveren daarna energie (Publicaties > In de Pers)
Waterzuiveren met wilgen (Publicaties > Artikelen)
Elzenhakhout op omgekeerde rabatten (Rapporten > Rapporten: 2014)
Hout: groeiend goud voor het grijpen (Publicaties > In de Pers)
Status wilgenplantages binnen de wet- en regelgeving (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Pilot biomassateelt op restgronden in Lelystad (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Praktijkdagen over oogst en verwerking van natuurgras (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Zesde Nederlandse Bosinventarisatie: methoden en basisresultaten (Rapporten > Rapporten: 2014)
Demonstratie oogst en verwerking biomassa (Verslagen)
Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050 (Rapporten > Rapporten: 2014)
Nederland telt circa 50 hectare aan wilgenplantages (Publicaties > In de Pers)
Wilgenplantages in Nederland: stand van zaken (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Wilgendoolhoven. Een verkenning naar de mogelijkheden voor de aanleg en exploitatie van wilgenplantages voor recreatie en biomassa (Rapporten > Rapporten: 2014)
Oogsten van tak- en tophout (Publicaties > In de Pers)
Opstarten pilots waterzuivering met wilgen (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Wilgenplantage De Eendracht (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Elzenhakhout op omgekeerde rabatten (Projecten > Het bosbedrijf)
Database Nederlandse Bosinventarisatie 2006 2012 (Publicaties > Overige)
Wilgen op bedrijventerreinen (Publicaties > Artikelen)
Demonstratie oogst van tak- en tophout (Verslagen)
Waterzuivering met wilgen (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Economisch en ecologisch verantwoorde oogst van tak- en tophout (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Wilgenteelt op bedrijventerreinen (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Kostenefficiënte en verantwoorde oogst van tak- en tophout (Rapporten > Rapporten: 2013)
Flevo Energie Hout. Van proefvelden naar functie-combinaties (Publicaties > Artikelen)
Wilgenplantages voor waterzuivering (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Demonstraties biomassaoogst (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Oogst van tak- en tophout (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Pilot energieplantage recreatiegebied Zeumeren (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Des plantations pour optimaliser l'utilisation des parcours extérieurs (Publicaties > In de Pers)
Beplantingen in kippenuitlopen – de eerste ervaringen met fruit, wilgen en miscanthus (Publicaties > In de Pers)
Optimalisering van kosten van en inkomsten uit wilgenenergieplantages (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Kiplekker onder de wilgen (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (Projecten > Gegevensvoorziening)
Kosten en baten wilgenenergieplantages (Publicaties > Artikelen)
Energie schiet uit de grond op recreatiegebied Zeumeren (Publicaties > In de Pers)
Optimalisering kosten en opbrengsten van wilgenplantages: een verkenning (Rapporten > Rapporten: 2013)
Situatie wilgenenergieplantages vraagt om investeringssubsidie van de overheid (Publicaties > In de Pers)
Kosten en baten van wilgenenergieplantages (Bosberichten > Bosberichten: 2013)
Op weg naar 32 PJ uit bos, natuur, landschap en de houtketen in 2020! Stand van zaken in de NBLH-sector in 2011 (Rapporten > Rapporten: 2012)
Demonstratie Biobaler (Verslagen)
Groen goud uit landschapsonderhoud (Projecten > Het bosbedrijf)
Meer contracten voor houtige biomassa uit bos, natuur en landschap (Projecten > Het bosbedrijf)
Wilgenteelt op bedrijventerreinen (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Oogstdemonstratie Biobaler op De Borkeld (Bosberichten > Bosberichten: 2012)
Groen goud uit landschapsonderhoud (samenvatting) (Rapporten > Rapporten: 2012)
Akker vol energie (Publicaties > In de Pers)
Nederland heeft straks niet genoeg hout voor duurzame energie (Publicaties > In de Pers)
Hout in de uitloop (Publicaties > In de Pers)
Monitoring voortgang 32 PJ biomassa in 2020 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Kennismiddag "Duidelijke taal over houtige biomassa uit natuur, bos en landschap!" (Verslagen)
Slotbijeenkomst houtige biomassa(-werf) op maandagavond (Verslagen)
Themabijeenkomst houtige biomassa(-werf) (Verslagen)
Wilgenoogster draait op volle toeren (Publicaties > In de Pers)
Oogstdemonstratie wilgen-energieplantage (Verslagen)
Probos wil wilgenteelt testen (Publicaties > In de Pers)
Biobaler (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Wilgenplantages goed voor (tijdelijke) natuur en productie van biomassa (Publicaties > In de Pers)
Handout Excursion ‘Short Rotation Coppice in the Netherlands’ August 16th, 2011 (Publicaties > Overige)
Excursie Flevo-energiehout (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Oogstdemonstratie wilgenenergieplantages (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Kansen voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2011)
Kansen voor wilgenplantages (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Hout in de Biobased Economy (Bosberichten > Bosberichten: 2011)
7poorter griend: de eerste wilgenenergieplantage op braakliggend bedrijventerrein! (Verslagen)
Symposium: 'Meer duurzame energie uit houtige biomassa' (Verslagen)
Flevo-energiehout; Resultaten van groei- en Opbrengstmetingen en biodiversiteitsmetingen 2006-2008 (Rapporten > Rapporten: 2010)
Quick scan markt van houtige biomassa in de Achterhoek (Rapporten > Rapporten: 2010)
Inzet van hout voor energie in de provincie Gelderland (Rapporten > Rapporten: 2010)
Symposium: 'Meer duurzame energie uit houtige biomassa' (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Rekenmodel Biomassapotentieel (Projecten > Gegevensvoorziening)
Bijdrage aan Werkbijeenkomsten 'Op eigen hout' Provincie Gelderland (Projecten > Duurzame ketens)
Inzet van hout voor energie in de Provincie Gelderland - verkenning van de knelpunten en stimuleringsmogelijkheden (Projecten > Duurzame ketens)
Quick scan Markt van houtige biomassa in de Achterhoek (Projecten > Duurzame ketens)
Biomassapotentieel Belgisch Limburg (Projecten > Duurzame ketens)
Ruimte voor biomassa (Publicaties > Artikelen)
Knelpunten en kansen voor houtige biomassa (Publicaties > Artikelen)
Poster: 'Short Rotation Coppice (SRC) in the Netherlands' (Publicaties > Overige)
De logistieke keten van houtige biomassa uit bos, natuur en landschap in Nederland: stand van zaken, knelpunten en kansen (Rapporten > Rapporten: 2009)
Turfbroodjes van rietplagsel (Publicaties > In de Pers)
Turven van rietplaggen (Rapporten > Rapporten: 2008)
BUS - yearbook 2006-2007 (Boeken > Overige)
Resultaten monitoring groei en opbrengst wilgenplantage EC1 Flevo-energiehout groeiseizoen 2007 (Rapporten > Rapporten: 2008)
Turven van rietplaggen een veelzijdig product (Verslagen)
Monitoring of the biosaline (agro) forestry experiment in the Colorado River Delta, Mexico (Rapporten > Rapporten: 2008)
Biomassa praktisch bekeken – Logistiek van de houtige biomassaketen (Projecten > Duurzame ketens)
Energiehout biodiverser dan gedacht (Publicaties > Artikelen)
Energie uit hout: Meer bos aanleggen, maar niet alle hout verstoken (Publicaties > Artikelen)
Ouderwetse turven in een nieuw jasje (Publicaties > In de Pers)
Europees bio-energiebeleid kan leiden tot fors houttekort (Bosberichten > Bosberichten: 2007)
Broodje biomassa: turf terug in Kop (Publicaties > In de Pers)
Turven uit rietplaggen (Verslagen)
Weerribben gaat in turf handelen (Publicaties > In de Pers)
Wilgengriend op landbouwgrond (Verslagen)
BUS workshop “FOSFAAT en BIO-ENERGIE” (Verslagen)
BUS - yearbook 2004-2005 (Boeken > Overige)
Turven van rietplaggen (Projecten > Duurzame ketens)
Groei- en opbrengstmetingen en Biodiversiteitsmonitoring energieplantages (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Business case biomassa Beekbergse poort (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Symposium 'Bos en Kyoto' (KNBV) (Verslagen)
Hoe denken particuliere boseigenaren over houtoogst? (Publicaties > Artikelen)
Officiële start project "Populieren in Het Groene Woud" (Verslagen)
Discussiemiddag bio-energie voor het PHN (Verslagen)
Agrosaline bosbouw (bosaanleg) in Mexico (Projecten > Bosuitbreiding)
Biomassa in China (Projecten > Gegevensvoorziening)
BioXchange (Projecten > Duurzame ketens)
Praktijkexperiment 'Duurzame energie uit rietplaggen' (Rapporten > Rapporten: 2004)
Secretariaat Biomassa Upstream Stuurgroep (BUS) (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
EFFECT-EU Forest renewable energy (Projecten > Gegevensvoorziening)
Symposium Bos en Energie (Publicaties > Artikelen)
Symposium Bos en Energie (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Samenvatting van de resultaten van zes jaar onderzoek naar energieteelt (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Energie uit rietplaggen (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Praktijkexperiment "Dubbel groene energie uit hakhout" (Rapporten > Rapporten: 2001)
Meer boshout voor energieopwekking (Bosberichten > Bosberichten: 2000)
Combiteelt biedt kansen (Bosberichten > Bosberichten: 1999)
Biomassa, de zonnebatterij! (Bosberichten > Bosberichten: 1997)
Perspectieven voor energieplantages (Bosberichten > Bosberichten: 1995)
Brandhout, perspectieven voor houtteelt en energieproduktie? (Bosberichten > Bosberichten: 1994)
Stroom uit de boom? (Bosberichten > Bosberichten: 1993)
Energiehout? (Bosberichten > Bosberichten: 1992)
Aanwas en oogst in het Nederlandse bos (Bosberichten > Bosberichten: 1991)
De "Citificatie" van het bos (Bosberichten > Bosberichten: 1989)
Vragen rond de economie van het bos (Bosberichten > Bosberichten: 1987)